ArbetsrehabiliteringArbetsrehabilitering


  • Resursstöd till arbetsgivare

  • Omställningsutredningar


Resursstöd till arbetsgivare

Omställningssutredningar av personer som är sjuka eller inte mår bra på nuvarande arbetsplats. Utredningen är individuellt anpassad utifrån individens aktuella situation och behov.

Strukturerade samtal som bygger på kartläggning av individens erfarenheter, resurser och aktuella livssituation. Samtalsmetodiken är lösningsfokuserad med fokus på möjligheter, inte på problem och hinder.

2012 © Livsvag.se. Validering CSS & HTML. Om cookies. Design av Goon